Podsumowanie Świątecznych Zbiórek Żywności 2015

W wyniku przeprowadzonych zbiórek  żywności
– Wielkanoc 2015
– Boże Narodzenie 2015

Zebrano:
– Żywności: 3300 kg
– Chemia: 800 l i 574 sztuki

To o 1100 kg żywności więcej niż w roku 2014

Zebrana żywność oraz chemia zostały w całości rozdysponowana na cele charytatywno-opiekuńcze: domom dziecka, domom opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi oraz organizacjom pozarządowym.