Polityka prywatności

Przedstawiamy najważniejsze informacje wyjaśniające zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w fundacji Arhelan, dotyczące kluczowych grup osób, których dane przetwarzamy i praw jakie im przysługują, podstawy prawnej oraz celów i okresu przetwarzania danych osobowych.

Zależy nam, aby wszystkie działania dotyczące danych osobowych były zgodne z prawem, chroniły prywatność i autonomię osób, które powierzają nam dane.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorką przetwarzanych tutaj danych osobowych jest FUNDACJA ARHELAN – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Al. J. Piłsudskiego 45, 17-100, zwana dalej Fundacją, KRS 0000450586 .

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@arhelan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6, ust.1, lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust.1, lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów statutowych fundacji lub aby odpowiedzieć na informację wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6, ust.1, lit. f RODO);.

Miejsce i sposób przetwarzania danych.

Dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej na wynajętym serwerze, komputerach biurowych, w ograniczonym zakresie w telefonach, zabezpieczonych dyskach i w formie papierowych list i formularzy, poczty e-mail i zabezpieczonej chmury do przechowywania plików.

Komu powierzamy dane?

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi współpraca jest konieczna do realizacji działań i usług, na podstawie umów powierzenia i są one na równi z nami zobowiązane do ochrony danych osobowych.

 • obsłudze informatycznej fundacji i dostawcom usług IT;
 • obsłudze księgowej fundacji;
 • usługodawcom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

W niektórych sytuacjach (np. organizując wydarzenie razem z innym podmiotem) przekazujemy dane innym odbiorcom.

Prawa osób, których dane przetwarzamy.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;

Jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj nas o nim. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy tak długo aż minie termin przedawnienia roszczeń, które mogłyby powstać w związku z przekazaniem Twoich danych.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

Dane osobowe trafiają do nas, jeśli:

 • odpowiecie na ogłoszenie rekrutacyjne;
 • będziecie uczestniczyć w naszym szkoleniu, spotkaniu, wydarzeniu;
 • napiszecie do nas informację poprzez formularz kontaktowy;
 • zawrzecie z nami umowę;

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: FUNDACJA ARHELAN – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

W ramach powyższych kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.